Dutch Monochromes logo

Dutch Monochromes verwerkt afgedankt huishoudelijk materiaal, zoals schalen, potten en pannen, tot lampen, tafeltjes en andere woonaccessoires.

Alle stukken zijn handgemaakt en uniek.

 

Monochroom licht is licht van één enkele golflengte. Iets wat monochromatisch is, heeft één enkele kleur. In de kunst is een monochroom werk een vrijwel eenkleurig kunstwerk. Het woord monochroom is afgeleid van de Griekse woorden mono (één) en chroma (oppervlak, huidskleur).

 

Dutch Monochromes 

rebuilts disposed household materials, such as dishes, pots and pans, to lamps, tables, and other home accessories. All pieces are handmade and unique.

 

 

Monochrome light is light of a single wavelength. Something that is monochromatic, has a single color. In art a monochrome work is a single colored artwork. The word monochrome is derived from the Greek words mono (one) and chroma (surface, skin color).

 


Dutch Monochromes catalogus maart 2015
DutchMonochromes_2015-03.pdf
Adobe Acrobat document 4.8 MB
Lamp design 019

MODEL 019

Inzending Kamper Kunstprijs 2015

 

MATERIAAL - metaal, polyester, hout, leer

KLEUR - Zwart, mat

AFMETINGEN - 66x25x25cm [HXBXD]

ELECTRICITEIT - 220V

Submission Art Prize Kampen 2015

 

MATERIAL - metal, polyester, wood, leather

COLOUR - Black, matt

DIMENSIONS - 66x25x25cm [HxWxD] 

ELECTRICITY - 220V

[Adaptors for America are included!]


Model 019, de ‘Raadsherenbeker’, toont uiterlijke gelijkenis met de objecten uit de Kamper historie waarnaar het verwijst. In de details zijn veel verwijzingen te vinden naar andere ingrediënten uit de Kamper geschiedenis, zoals de schaatsen van Avercamp, de koe, de staatsieportretten en binnenin natuurlijk de verbinding met God. Als het donker is, zie je een lichtbundel naar het plafond, een verbinding met de hemel. Bovenop een soort van observatorium, van waaruit de hemel bestudeerd wordt, een andere Kamper traditie.

 

Model 019, the “Counselors cup,” visualizes objects from Kamper history. We see the skates of Avercamp, the cow, the royal portraits, and, inside the cup, the connection with God. When it’s dark, you see a light beam at the ceiling, making a connection with heaven. On top is a kind of observatory from which heaven is studied, another Kamper tradition.


 

Juryrapport Kamper Kunstprijs 2015

 

De jury heeft op basis van de volgende criteria de verschillende kunstwerken beoordeeld: persoonlijke visie, innoverend karakter, behandeling van de materie en inhoud. Voor het criterium ‘inhoud’ is het van belang hoe het kunstwerk zich verhoudt tot het ‘museaal object’ dat tot het kunstwerk heeft geleid. Termen als ‘relatie tot, herkenbaarheid, inspiratie, interpretatie en eigenheid’ vormen hierbij de leidraad.

 

Voordat de prijswinnaar bekend gemaakt wordt, wil de jury eerst twee kunstenaars een eervolle vermelding toekennen: Inez Koning en Nico van Maastricht.

Nico van Maastricht heeft voor zijn kunstwerk de ‘Raadsherenbekers’ als inspiratiebron genomen. Hij komt tot een eigentijdse en eigenwijze beker, waarin hij vanuit verschillende ingrediënten één conglomeraat opbouwt. Deze refereren aan diverse onderdelen en aspecten van de museale collectie. Op een aansprekende, speelse maar zeker ook humoristische wijze stelt hij in dit kunstwerk diverse kwesties aan de orde.

 

 

Jury report Art Prize Kampen 2015

 

The jury rated the submissions based on the following criteria: personal vision, innovativeness, treatment of the subject matter and content. For the criterion "content" it’s important how the work relates to the "museum object" that led to the artwork. Terms like 'relationship to, recognition, inspiration, interpretation and individuality' are the guiding principles.

 

Before the winner is announced, the jury would first award two artists with an honorable mention: Inez Koning and Nico van Maastricht.

...

Nico van Maastricht took the ’counselors goblets’ as inspiration for his artwork. He comes to a contemporary and willful goblet, which is build out of an assemble from different ingredients. These refer to various sections and aspects of the museum collection. In an appealing, playful but also humorous way he suggests in this work various issues discussed.