Dutch Monochromes logo

Dutch Monochromes verwerkt afgedankt huishoudelijk materiaal, zoals schalen, potten en pannen, tot lampen, tafeltjes en andere woonaccessoires.

Alle stukken zijn handgemaakt en uniek.

 

Monochroom licht is licht van één enkele golflengte. Iets wat monochromatisch is, heeft één enkele kleur. In de kunst is een monochroom werk een vrijwel eenkleurig kunstwerk. Het woord monochroom is afgeleid van de Griekse woorden mono (één) en chroma (oppervlak, huidskleur).

 

Dutch Monochromes 

rebuilts disposed household materials, such as dishes, pots and pans, to lamps, tables, and other home accessories. All pieces are handmade and unique.

 

 

Monochrome light is light of a single wavelength. Something that is monochromatic, has a single color. In art a monochrome work is a single colored artwork. The word monochrome is derived from the Greek words mono (one) and chroma (surface, skin color).

 


Dutch Monochromes catalogus maart 2015
DutchMonochromes_2015-03.pdf
Adobe Acrobat document 4.8 MB

Dutch Monochromes

Handmade design

Dutch Monochromes maakt unieke, handgemaakte lampen en andere gebruiksvoorwerpen met een beeldend karakter.

 

Dutch Monochromes verwerkt afgedankt huishoudelijk materiaal, zoals schalen, potten en pannen, maar ook ouderwets gereedschap, tot lampen, tafeltjes en andere gebruiksvoorwerpen. Naast de functionaliteit is vooral het beeldende karakter leidend tijdens het creatieve proces. Losjes geïnspireerd op de beeldtaal van Studio Job, en qua mentaliteit zich thuis voelend binnen wat als Dutch Design bekend staat: experimenteel, innovatief, onconventioneel design met gevoel voor humor. 

 

Monochroom licht is licht van één enkele golflengte. Iets wat monochromatisch is, heeft één enkele kleur. Als alle kleur is weggenomen, blijft alleen vorm over. Compositie, structuur, ritme. Meer dan genoeg voor een interessant beeld. Stop er een beetje licht in en het komt tot leven.

 

Waar eerst de decoraties centraal stonden bij het samenstellen is gaandeweg het accent verschoven naar wat het voorstelt. Een herkenbare voorstelling als trechter waarmee je in het beeld gezogen wordt, om van daaruit de details te verkennen en hun betekenis te plaatsen. Spelen met schaal en context. De ruimte tussen twee schaatsen wordt een staldeur, of is het een stadspoort? Het deksel van een beker is tegelijk een immens observatorium.

 

Alle stukken zijn handgemaakt en uniek. De componenten zijn separaat gespoten, vrijwel volledig geschroefd gemonteerd en dus demontabel en reparabel. Hollandse degelijkheid!

 

Een aantal modellen is nog te koop. Via de knop onderaan elke pagina kun je een bestelling plaatsen. Maar een mailtje sturen kan ook.

Dutch Monochromes makes handmade lamps, tables and other home accessoires with an artistic character.

 

Dutch Monochromes rebuilds disposed household materials, such as dishes, pots and pans, as well as old-fashioned tools, to lamps, tables, and other home accessories. Besides the functionality is especially the visual character guiding during the creative process. The design philosophy is loosely inspired by the visual language of Studio Job, and combines a feeling-at-home mentality with what is known as Dutch Design: experimental, innovative, and unconventional design with a sense of humor.

 

Monochrome light is light of a single wavelength; something that is monochromatic has a single color. If all color has been removed, only form remains. Composition, structure, and rhythm are more than enough for an interesting image. Put in a little light, and it all comes to life.

 

Where once the decorations stood at the heart of the rebuild, the emphasis is gradually shifted to what the object represents. A recognizable image helps you to slide into the sculpture, and to explore all details and their meaning. Playing with scale and context. The space between two skating is a barn door, or is it a city gate? The lid of a cup is also an immense observatory.

 

 

All pieces are handmade and unique. The components are separately sprayed, screwed, and can be disassembled if needed for repair. Dutch quality!

 

A number of models are still for sale. You can place an order via the button at the bottom of each page. But you can also send an email.


Dutch Monochromes is een initiatief van Nico van Maastricht, grafisch ontwerper van beroep met belangstelling voor het autonome. Dutch Monochromes is gevestigd in Kampen. Bel of mail voor een bezichtiging, een vraag of een opmerking.

 

06 44864755

info@dutchmonochromes.com

Dutch Monochromes is an initiative by Nico Maastricht, graphic designer by profession with an interest in the autonomous. Dutch Monochromes is located in Kampen, the Netherlands. Call or email for a viewing, ask a question or comment.

 

+31 6 44864755

info@dutchmonochromes.com